Workshops en trainingen

Op deze pagina vind je een greep uit de workshops en trainingen, die ik geef. Ook geef ik graag trainingen op aanvraag en verzorg ik trainingen voor het onderwijs.

De trainingen, voor kleine groepen, worden in principe gegeven op de locatie in Grathem, maar het is ook mogelijk om, in overleg, elders de training te verzorgen. De trainingen zijn meestal in kleine groepen (4-6 deelnemers), zodat je als deelnemer alle aandacht krijgt van mij als trainer.

De meeste trainingen kunnen ook voor grotere groepen (6-20 deelnemers) worden georganiseerd op een nader te bepalen locatie. Waar nodig komt er dan een tweede trainer bij om de kwaliteit te blijven borgen.

Screenshot 2017-11-19 17.03.08

Training of workshop bijwonen?

Lijkt het je leuk om een training of workshop bij te wonen of heb je simpelweg een vraag?  Twijfel dan niet en neem gerust contact met mij op.

Trainingen voor:

Trainingen voor kinderen en jongeren

Leren leren: Hoe pak je leerstof aan op de middelbare school en het vervolgonderwijs?
Leren hoe je moet leren is geen vanzelfsprekendheid op de scholen van nu. Er wordt soms wel aandacht aan besteed, maar het wordt niet ingeoefend. Voor met name de jongeren, die boven gemiddeld intelligent zijn is deze training interessant. Zij hebben nooit hoeven leren om zich stof eigen te maken. Deze training kan in een kleine groep plaatsvinden of individueel. Aan bod komen: Hoe werkt dat in mijn brein? Hoe leer ik woordjes? Hoe verwerk ik grote lappen tekst, bijvoorbeeld bij aardrijkskunde, hoe maak ik een planning, welke strategie past bij mij? De lengte van de individuele training hangt af van de hulpvraag. In een groep zijn het drie bijeenkomsten van twee uur. De grootte van de groep bestaat uit 4-6 jongeren vanaf de brugklas.

Ik ben een kei: Faalangstreductie training
Ik ben een kei is een faalangstreductietraining voor kinderen van 8-12 jaar. Faalangst is een conflict tussen voelen, denken doen. Spanning en prestatiedruk kunnen ervoor zorgen dat kinderen belemmerd worden in hun functioneren en ontwikkeling. Kinderen worden weer in contact gebracht met hun gevoelens en hoe ze die kunnen veranderen of beïnvloeden. De kinderen leren een probleemoplossingsstrategie te gebruiken waarmee ze in stresssituaties gedragsalternatieven kunnen vinden en gebruiken. De training bestaat uit 15 sessies in een groepje van 4-6 kinderen. Het programma bestaat uit drie clusters van aan te leren vaardigheden in de gebieden gevoelens, gedrag en gedachten: anders voelen, anders doen, anders denken. Iedere trainingssessie bestaat uit een kringgesprek, oefeningen en/of (rollen)spel, metafoor, huiswerk, en feedback.

Spelen is leren: Sociale vaardigheidstraining met spelletjes
Kinderen hebben het spel uitgevonden en kunnen zich als geen ander daar helemaal in onderdompelen. Als kinderen ergens in hun ontwikkeling dreigen vast te lopen is spel ook vaak een goed middel om ze weer verder te kunnen laten lopen op het pad van hun ontwikkeling. Door middel van gezelschapsspelletjes kun je kinderen doelgericht ondersteunen in hun ontwikkeling. Spel kun je inzetten op alle vlakken van de ontwikkeling. Het spelen van spelletjes bevordert het contact. Of een kind nu verlegen of juist heel stoer is maakt vaak niet uit. Een spelletje spelen vinden de meeste kinderen wel leuk. Als blijkt dat kinderen vastlopen in hun sociale vaardigheids-ontwikkeling, dan is een professionele kracht wel fijn. Een professional kan onderzoeken wat er aan de hand is. Vanuit de gedachte Spelen is leren, heb ik een sociale vaardigheidstraining ontwikkeld. In groepjes van vier kinderen spelen we 15 weken lang, een uur per week, spelletjes. De wereld van het spel is een mini-versie van de echte wereld van het kind. Door middel van het coachen en het omgaan met de regels van het spel, ontwikkelen kinderen meer weerbaarheid, empathie en dus een grotere sociale vaardigheid.

Trainingen voor ouders

“Wat lul je nou?” Effectief communiceren met je puber
Het opvoeden van pubers voelt voor veel ouders regelmatig als een uitdaging. “ Hij haalt het slechtste in mij naar boven”, verzuchtte een van mijn cliënten. Voor deze vader het wist, vloekte hij net zo hard tegen zijn zoon als andersom. Ook werd het soms ook fysiek. In deze workshop van twee uur krijg je als ouder of professional meer grip op een gesprek met je puber. Naast wat theoretische onderbouwing zullen we vooral veel oefenen en ook cases bespreken.

De kracht van spel: Gezellig spelletjes spelen, kan dat?
Samen met je kinderen spelletjes doen is voor veel ouders een gezellige manier om met elkaar contact te hebben. Toch blijkt dat er een aantal factoren zijn die de sfeer negatief kunnen beïnvloeden. Kinderen vertonen gedrag waarmee ze laten zien dat het spel niet leuk gevonden wordt. In deze workshop krijg je tools om van het spelen van spelletjes weer een feest te maken. Daarnaast vertel ik ook wat de waarde van het spelen van spelletjes is voor de ontwikkeling van kinderen. Spelen is echt leren op meerdere vlakken.

Trainingen voor professionals

Spelen met scenario’s
In deze 2-daagse training leer je, hoe je als coach of begeleider van volwassenen (en jongeren) op een krachtige manier veranderprocessen kunt ondersteunen met klein spelmateriaal. Bij het uitspelen van een issue met klein spelmateriaal bundel je de krachten van een NLP-gesprek, metaforen en symbollic modelling. Hoe mentaal je ook bent ingesteld, door figuren te pakken om te symboliseren wat er speelt, kom je in contact met je onbewuste. Het zoekbereik naar oplossingen wordt enerzijds vergroot door gedissocieerd naar de opstelling te kijken. Anderzijds prikkelt het materiaal je zintuigen èn je fantasie. Door een probleem vanuit verschillende “ogen’ te bekijken, ontstaan er verschillende scenario’s, die leiden naar een oplossing.

“Zullen we een spelletje doen?” De speelse kinder- en jongeren intake
In een dag leer en ontdek je, hoe je, tijdens de intake, door het spelen van twee spelletjes en het maken van een tekening, binnen een uur een schat aan informatie krijgt. Kinderen en jongeren ervaren deze methodiek als zeer prettig. Deze intake is door mijzelf ontwikkeld en geeft kinderen en jongeren het gevoel dat het meer een kennismaking is, dan een vraaggesprek. Het bewuste en onderbewuste geeft, dankzij deze vorm, meer informatie dan in andersoortige intakes.

De zandspeltherapie: Systemisch coachen met spelbeelden
De spelbeeld-methode is een bijzondere manier om symbolisch naar een probleem te kijken en vandaar uit het op te lossen of een andere plaats te geven in iemands leven. Het is een serie van opstellingen, die in de zandbak worden neer gezet en als een magische zoektocht je op een andere manier de werkelijkheid laat zien. Hierbij ontstaat er als het ware een gesprek tussen bewuste en onbewuste aspecten. Dit samen zorgt ervoor dat er plek komt voor heling en verwerking. De methode is goed te gebruiken bij jongeren en volwassenen, maar ook kinderen kunnen met deze methode prima geholpen worden.

Om deze beelden goed neer te kunnen zetten wordt er gewerkt in een kleine zandbak waar degene die het beeld neerzet in één oogopslag overzicht heeft over het gehele beeld. Daarnaast krijgt hij de beschikking over veel klein spelmateriaal, zoals; mensfiguren, poppetjes, dieren, poorten, hekken, heggen, bomen, bruggen, allerlei vervoermiddelen, meubels, heilige figuren, sprookjesfiguren, historische figuren, edelstenen, water, zand, stofjes, huizen, verkeersborden enzovoort…

Deze training kan als 2-daagse of 3-daagse worden gevolgd. De derde dag geeft de verdieping, die nodig is om de methode compleet te kunnen toepassen.

Praten in beelden: Oplossingsgericht tekenen
In deze eendaagse training leer je op een andere manier om samen met je cliënt op een andere manier naar een probleem te kijken en dat zo op te lossen. Deze techniek is met name zeer geschikt voor kinderen en jongeren met autisme, ADHD, ADD en beelddenkers. Praten en tekenen op papier geeft vaak ruimte voor deze cliënten.

Beleef het anders Anders omgaan met angst
In een eendaagse training leer ik jou als professional hoe je een cliënt met angsten in een sessie van zijn of haar angst af kan helpen. Angst wordt in stand gehouden door belemmerende overtuigingen, gedachtes, ervaringen en gevoelens. Door de beleving te veranderen, verandert het perspectief en verdwijnt de angst.

Eindhoven

Leenderweg 228
5644 AC Eindhoven

Grathem

Lindestraat 29B
6096 BW Grathem

Contact

T: +31 (0)6 24 28 38 42
E: info@eigenwijzig.nl

Facebook

© 2017 Eigenwijzig, All rights reserved